Tiếp tục... ngô nghê!

By

 

        Như đã nói tiểu mục "Triết lý... ngô nghê" này sẽ còn dài mãi nếu còn có ngày mai. Từ lâu tôi có một niềm vui nhỏ nơi diễn đàn Yahoo Hỏi Đáp là hằng ngày "quăng" lên đó những suy nghĩ ngô nghê của mình nhờ vậy mà đã tìm thấy rất nhiều những người bạn tuyệt vời...

      Hôm nay lượm lại một ít những gì mình đã "quăng" đi ấy đăng lên đây. Cho vui...
Chỉ một điều duy nhất khiến Người Lạc Quan buồn tiếc là không thể có dịp ca hát lúc hạ huyệt chính mình.
More...

Triết lý... ngô nghê.

By

 

Đây là những suy nghĩ ngô nghê miên di đã viết như một cách nhặt lại từ đời từ trải nghiệm vui buồn ít ỏi của mình và từ những gì trông thấy trong cõi người ta... Chép về đây để cất nâng niu  nó sẽ còn dài thêm mãi theo tuổi đời nếu còn đi được đến ngày mai.


Triết lý... ngô nghê!

nhón tay cầm vũ trụ - khắc nỗi buồn nhân gian
Ảnh sưu tầm.


More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19732','1uo0rr79uq2e17p8dhmiamdhf7','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-25 15:43:08','/ac33855/triet-ly-ngo-nghe-cua-mien-di.html')