miên di chuyển nhà

Mời các Bạn vào trang mới của mình: miendi.com 

Và xin rất biết ơn vnweblogs.com

Hương Đình gửi chủ nhà cũ

Chúc mừng nhà mới. Bên ấy còm hơi bị khó.

oinengxuan

à quên mất...

miềng chúc zui cả Cộng Đồng

vnweblogs.com lại được xôm tụ

vui vầy như xưa rùi í nhớ hì

hì...

và vô cùng cảm ơn Các Pro Tin

Học đã cứu độ Pà Con thật là

nhanh chóng thía hoan hô...

oinengxuan

a ha...

ơ... Nhà này lại ấy được rùi nà mừng zui nhờ hihi hehe

reu

nhà mới của MD sang quá huhuhu... rêu không dám ghé rồi chỉ đứng sau cánh cửa thò đầu ra dzòm thôi!.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19732','grk4spsf0ejm0qo8tigl15kav0','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-25 16:51:50','/a267081/mien-di-chuyen-nha.html')