Đàn ông

 
     Phố Phái


Đàn ông

 

viên ngói vuông góc cạnh

viên ngói lợp trăm năm

đăm chiêu

phơi mình che nắng lạnh

buồn khô


những nhát chém số phận

đẽo gọt

cuộc đời vuông

cái cằm vuông

bộ ngực vuông

yếu đuối cũng vuông

cồng kềnh nhặt giọt tròn không đủ ướt nỗi buồn

mái ngói thâm tình dột nước mắt đi đâu


Đàn ông

bờ vai rộng lượng

vắng mái tóc tựa đầu

là ngã

cô đơn


                      miên di

Mời đọc về "Đàn bà" theo đường dẫn này: http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=13340&LOAIID=1&LOAIREF=1&TGID=2214

oinengxuan

hìhì...

nhưng mờ... yếu đuối cũng vuông
có khi nào ... vắng Cô nương - mái tóc tựa đầu

đâu nà hờ hờ...

chia tay - mỗi quán một Nương
đến khi... hết quán... hết đường... là ngã cô đơn

hơhơ...

ngày vui đơi pùn nhìu hại phong độ vuông thành sắc cạnh đóa nà meo meo...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19732','llqihnjdo1193gfkmr1uno6jd2','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-25 16:45:54','/a266352/dan-ong.html')